“Во нашата работилница посветено работиме.
Репарираме мотори на кои им го продолжуваме работниот век.”

Комекс & Цо e претпријатие за обработка на мотори која во склоп има своја машинска работилница. Опремени сме за комплетна услуга во областа на обработка на мотори:
  • Егализирање на радилица
  • Бушење и хилзновање на блок од мотор
  • Равнење глава од мотор, тест (испитување) глава од мотор
  • Обработка и пиксновање на клипњачи
  • Обработка на сицеви од вентили
  • Обработка на вентили и сите видови услуги на дребонг фрезмашина 
  • Магнетна машина за равнење
  • Трновање блокови
  • Трновање клипњачи со камен

Квалификува персонал

Посветени на резултати

Напорна работа

Задоволни клиенти

Работа на нашите машини