“Во нашата работилница посветено работиме.
Репарираме мотори на кои им го продолжуваме работниот век.”

Комекс & Цо e претпријатие за обработка на мотори која во склоп има своја машинска работилница. Опремени сме за комплетна услуга во областа на обработка на мотори:
  • Егализирање на радилица
  • Бушење и хилзновање на блок од мотор
  • Равнење глава од мотор, тест (испитување) глава од мотор
  • Обработка и пиксновање на клипњачи
  • Обработка на сицеви од вентили
  • Обработка на вентили и сите видови услуги на дребонг фрезмашина 
  • Магнетна машина за равнење
  • Трновање блокови
  • Трновање клипњачи со камен

Квалификува персонал

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Посветени на резултати

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Напорна работа

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Задоволни клиенти

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Работа на нашите машини